DANH MỤC SÁCH NĂM 2019

Thứ năm - 05/12/2019 16:11
DANH MỤC SÁCH TOÁN CÓ TRONG THƯ VIỆN TRƯỜNG
DANH MỤC SÁCH TRONG THƯ VIỆN NĂM 2019
MÔN: TOÁN
STT TÊN SÁCH SÓ LƯỢNG TÁC GIẢ NHÀ SẢN XUẤT GHI CHÚ
1 SGK Hình học 10 34 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
2 SGK Hình học 10 nâng cao 14 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
3 SBT Hình học 10 37 Nguyễn Mộng Hy NXB Giáo dục Việt Nam  
4 SBT Hình học 10 nâng cao 16 Văn Như Cương NXB Giáo dục Việt Nam  
5 SGK Đại số 10 36 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
6 SGK Đại số 10 Nâng cao 8 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
7 SBT Đại số 10 35 Vũ Tuấn NXB Giáo dục Việt Nam  
8 SBT Đại số 10 Nâng cao 7 Nguyễn Huy Đoan NXB Giáo dục Việt Nam  
9 SGK Đại số và giải tích 11 16 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
10 SGK Đại số và giải tích 11 nâng cao 12 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
11 SBT Đại số và giải tích 11 75 Vũ Tuấn NXB Giáo dục Việt Nam  
12 SBT Đại số và giải tích 11 Nâng cao 9 Nguyễn Huy Đoan NXB Giáo dục Việt Nam  
13 SGK Hình học 11 48 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
14 SBT Hình học 11 13 Nguyễn Mộng Hy NXB Giáo dục Việt Nam  
15 SGK Hình học 11 Nâng cao 8 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
16 SBT Hình học 11 Nâng cao 7 Văn Như Cương NXB Giáo dục Việt Nam  
17 SGK Giải tích 12 25 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
18 SGK Giải tích 12 nâng cao 8 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
19 SBT Giải tích 12 28 Vũ Tuấn NXB Giáo dục Việt Nam  
20 SBT Giải tích 12 Nâng cao 20 Nguyễn Huy Đoan NXB Giáo dục Việt Nam  
21 SGK Hình học 12 53 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
22 SGK Hình học 12 nâng cao 16 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
23 SBT Hình học 12 37 Nguyễn Mộng Hy NXB Giáo dục Việt Nam  
24 SBT Hình học 12 nâng cao 9 Văn Như Cương NXB Giáo dục Việt Nam  
25 SGV Đại số 10 9 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
26 SGV Đại số 10 Nâng cao 10 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
27 SGV Hình học 10 10 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
28 SGV Hình học 10 nâng cao 10 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
29 SGV Đại số và giải tích 11 8 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
30 SGV Đại số và giải tích 11 nâng cao 7 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
31 SGV Hình học 11 6 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
32 SGV Hình học 11 nâng cao 9 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
33 SGV Giải tích 12 7 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
34 SGV Giải tích 12 nâng cao 11 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
 
35 SGV Hình học 12 6 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
36 SGV Hình học 12 nâng cao 10 Đoàn Quỳnh NXB Giáo dục Việt Nam  
37 DẠy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 10 1 Đào Tam NXB Đại học sư phạm  
38 Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 11 1 Bùi Văn NGhị NXB Đại học sư phạm  
 
39 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập hình học 12 1 Đỗ Mạnh Hùng NXB Giáo dục Việt Nam  
40 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập giải tích 12 2 Đỗ Mạnh Hùng NXB Giáo dục Việt Nam  
41 Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Toán lớp 12 5 Nguyễn Hải Châu NXB Giáo dục Việt Nam  
42 Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng toán 12 4 Bùi Văn Nghị NXB Đại học sư phạm  
43 Thiết kế bài giảng tập 1 đại số 10 1 Trần Vinh NXB Hà Nội  
44 Thiết kế bài giảng giải tích 12 Nâng cao 1 ThS. Hoàng Văn Tài NXB Giáo dục  
45 Một số chuyên đề hình học phằng 1 Đỗ Thanh Sơn NXB Giáo dục Việt Nam  
46 Ba phương giải toán hình học không gian 1 Đào Văn Dũng NXB Giáo dục  
47 Hệ thức lượng giác 2 Trần Phương NXB QGHN  
48 Giới thiệu đề thi tuyển đại  học, cao đẳng Toán 1 Nguyễn Văn Cơ NXB ĐHSP  
49 Giới thiệu giáo án Toán 12 1 Nguyễn Hải Châu NXB HN  
50 Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề toán THPT tập 5 1 Phan Huy Khải NXB Giáo dục Việt Nam  
51 Một số chuyên đề giải tích bồi dưỡng học sinh giỏi THPT 2 Nguyễn Văn Mậu NXB Giáo dục Việt Nam  
52 Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề Toán THPT 2 Phan Huy Khải NXB Giáo dục Việt Nam  
53 Đường thẳng và đường tròn 1 Lê Hồng Đức NXB Hà Nội  
54 Hình giải tích trong mặt phẳng 12 1 Lê Hồng Đức NXB ĐHQGHN  
55 Một số chuyên đề đại số Bồi dưỡng HSG THPT 1 Nguyễn Văn Mậu NXB Giáo dục Việt Nam  
56
57
Tuyển tập Bài tập trắc nghiệm, tự luận Toán THPT 1 Ngô Long Hậu ĐHSP  
58 Hình học và một số vấn đề liên quan 1 Nguyễn Văn Mậu NXB Giáo dục Việt Nam  
59 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 12 1 Nguyễn Văn Lộc NXB QGTPHCM  
60 Phương pháp giải toán hình 12 1 Lê Mậu Thứ NXB Giáo dục Việt Nam  
61 Tự họ, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán 12 2 Nguyễn Thế Thạch ĐHSP  
62 Chuyện đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS đa chức 1 Nguyễn Đức Tấn Tổng hợp TPHCM  
63 Một số chuyên đề hình học không gian 1 Đỗ Thanh Sơn NXB Giáo dục Việt Nam  
64 Chuyên đề luyện thi vào đại học khảo sát hàm số 1 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
65 Học và ôn tập Toán hình học 12 1 Nguyễn Văn Minh
Đặng Phú Thạch
NXB Giáo dục Việt Nam  
66 Rèn luyện giải toán Hình học 12 1 Lê Bích Nga ĐHQG HN  
67 HÌnh học Nâng cao 12 1 Bộ GD và ĐT NXB Giáo dục Việt Nam  
68 Các dạng bài tập và phương pháp giải Toán 12 1 Nguyễn Hữu Ngọc NXB Giáo dục Việt Nam  
69 Khảo sát hàm số 1 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
70 Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ nằng Toán 12 1 Nguyễn Thế Thạch ĐHSP  
71 Ba phương pháp giải bài toán hình học không gian 1 Đào Văn Dũng NXB Giáo dục Việt Nam  
72 Chuyên đề 1 : Bất đẳng thức số học 1 Phan Huy Khải NXB Giáo dục Việt Nam  
73 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 1 Nguyễn Sinh Nguyên NXB Giáo dục Việt Nam  
74 Phương trình, Bất phương trình 5 Phan Huy Khải NXB Giáo dục Việt Nam  
75 Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán 1 Nguyễn Phú Khánh ĐHSP  
76 Tổng hợp kiến thức cơ bản, nâng cao hình 11 1 Hàn Liên Hải ĐHSP  
77 Các chuyên đề Toán THPT Lượng giác 1 Phan Huy Khải NXB Giáo dục Việt Nam  
78 Toán nâng cao hình 11 1 Phạm Khắc Ban NXB Giáo dục Việt Nam  
79 Các dạng toán và phương pháp giải hình 11 1 Nguyễn Hữu Ngọc NXB Giáo dục Việt Nam  
80 500 bài tập Toán cơ bản và mở rộng 11 1 Dương Đức Kim ĐHQGHN  
81 Chuyên đề luyện thi vào đại học Lượng giác 1 Trần Văn Hạo NXB Giáo dục Việt Nam  
82 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 10 1 Lê Hoành Phò ĐHQGHN  
83 Củng cố kiến thức và bài tập thực hành đại số giải tích 11 1 An Văn Dĩnh NXB Giáo dục Việt Nam  
84 Giải toán đại số và lượng giác 11 1 Võ An Dũng NXB Giáo dục Việt Nam  
           

Tác giả bài viết: CLB Sách học đường

Nguồn tin: THPT Đồng Lộc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây