KÉ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐẠT CHUẨN

Thứ năm - 09/01/2020 18:06
Kế hoạch xây dựng thư viện đạt chuẩn năm học 2019 - 2020
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC
 

Số:      /KH-THPTĐL
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Can Lộc, ngày     tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐẠT CHUẨN
NĂM HỌC 2019 – 2020
 
Căn cứ Quyết định số 01/2003/BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy chế tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;
Căn cứ  công văn số 11185/ GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;
Căn cứ Công văn số 1612/SGDĐT-GDPT ngày 26/10/2017 của Sở Giáo dục đào tạo về hướng dẫn hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện và hướng dẫn công tác hoạt động thư viện trường học năm học 2018-2019;
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Trường THPT Đồng Lộc  xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện như sau:
I. Thực trạng:
1. Thuận lợi:
- Thư viện nhà trường được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 2009- 2010
- Có cơ sở vật chất khá đảm bảo khang trang, thoáng mát;
- Phòng đọc, phòng kho đảm bảo diện tích, gọn gàng, sạch sẽ, bố trí khoa học, thuận tiện.
- Nhân viên thư viện trên chuẩn có năng lực khá tốt, nhiệt tình, trách nhiệm cao.
- Có khá nhiều các loại sách, báo, tài liệu tham khảo được bổ sung, mua sắm qua hàng năm;
- Các loại hồ sơ được lưu trữ qua hàng năm khá cẩn thận;
- Đã xây dựng được tủ sách dùng riêng cho từng đơn vị lớp nhằm mục đích vừa trang bị cho nhu cầu sử dụng thường xuyên, vừa tăng cường giao lưu chia sẻ.
- Trang bị CNTT cho thư viện giúp giáo viên và học sinh truy cập tài liệu, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập ngày càng tốt hơn.
2. Khó khăn:
- Phòng thư viện còn dùng chung cho cả giáo viên và học sinh.
- Một số tài liệu tham khảo, sách kĩ năng sống, sách kinh điển, sách giáo khoa phục vụ cho đối tượng được mượn hàng năm còn chưa đáp ứng được nhiều so với nhu cầu.
- Nguồn kinh phí đầu tư hàng năm còn khiêm tốn.
- Nhu cầu sử dụng thư viện của cán bộ giáo viên, học sinh chưa thực sự thường   xuyên. 
II. Nhiệm vụ chung:
- Xây dựng hệ thống thư viện đạt chuẩn, có đủ điều kiện cơ bản phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác của GV và học sinh trong đơn vị.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập, giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện cho cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ thư viện.
- Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện khoa học, hiệu quả, cung ứng kịp thời các loại hình tài liệu của thư viện cho giáo viên và học sinh; chủ động đón đầu, tiếp thu sự phát triển của công nghệ thông tin, đưa trang thiết bị hiện đại, phần mềm thư viện phục vụ cho công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc; Thu hút giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức sinh động, phong phú, phù hợp.
- Duy trì thư viện đạt chuẩn.
- Phân bổ nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu bổ sung các tài liệu phục vụ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
III. Mục tiêu:
   Xây dựng thư viện đạt chuẩn trong năm học 2019 - 2020
IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thư viện đạt chuẩn
  1. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và quản lý thư viện
- Triển khai thực hiện hoạt động thư viện năm học 2019 - 2020 theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
- Nâng cao nhận thức, năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện trường học của cán bộ quản lý nhà trường và cán bộ thư viện, sắp xêp, bổ trí và quản lý cán bộ làm công tác thư viện theo đúng chức năng phần hành theo Thông tư 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV, nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát triển thư viện trường học phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác hoạt động thư viện tích cực hiệu quả Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện; Thành lập tổ cộng tác viên thư viện hoạt động hiệu quả, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thư viện thể hiện được nội dung hoạt động, dự kiến kinh phí đầu tư, phát triển vốn tài liệu trong thư viện.
- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện; quản lý chặt chẽ, đảm bảo vốn tài liệu và các tài sản thư viện; huy động và sử dụng nguồn kinh phí theo đúng nguyên tắc quy định.
- Cán bộ thư viện: Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ thư viện nhằm tạo hiệu qủa xuyên suốt trong việc mượn, sử dụng, hoàn trả. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện, đảm bảo nội quy, quy định về cho mượn sách.
- Tiến hành kiểm tra hoạt động thư viện định kì và báo cáo kịp thời theo yêu cầu cấp trên và có kế hoạch lập hồ sơ đề nghị kiểm tra đạt chuẩn khi thấy đảm bảo.
2. Tăng cường vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kỹ thuật của thư viện
Trong năm học, đơn vị chi đủ, chi đúng và chi hiệu quả kinh phí nhằm bổ sung vốn tài liệu, hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thư viện trường học; giành khoản kinh phí chi ngân sách đảm bảo để mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa và các thiết bị phục vụ cho thư viện trường học (theo thông tư 30/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1990 của Nhi Bộ Tài chính Giáo dục & Đào tạo) Cụ thể:
- Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; ưu tiên xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh con hộ nghèo, học sinh con diện chính sách phải đảm bảo chủ động về cơ số sách; xây dựng tủ sách phục vụ cho đối tượng học sinh giỏi của các bộ môn theo khối lớp; bổ sung hợp lý cả số lượng và chất lượng sách báo trong thư viện;  đặt đủ các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh.
- Tổ chức phong trào "Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay" từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp sách phù hợp với đối tượng bạn đọc thư viện. 
- Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện như phòng đọc giáo viên, phòng đọc học sinh, kho sách, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính nối mạng. Cải tạo hệ thống quạt mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị kỷ thuật chuyên dụng khác.
* Nhân viên Thư viện căn cứ vào tình hình thực tế của Thư viện để lập kế hoạch mua sắm bổ sung vào kho sách để xây dựng thư viện thân thiện.
* Mua sắm bổ sung các loại sách, báo, tạp chí
a. Sách:
- Mua bổ sung các loại sách : Sách giáo khoa, sách tham khảo về bồi dưỡng học sinh giỏi, sách kĩ năng sống, sách tiếng anh, tin học…
- Mua bổ sung sách tham khảo, sách pháp luật, tài liệu phục vụ cho công tác quản lí khác.
b. Báo, tạp chí:
- Đặt đủ các loại báo: Báo "Giáo dục thời đại" " Nhân dân", " Hà tĩnh"…
- Các tạp chí chuyên môn.
- Các loại tài liệu cần thiết khác.
3. Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện
- Nhân viên thư viện có nhiệm vụ phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu của cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình dạy học, chủ đề chủ điểm học tập và tâm lý lứa tuổi học sinh.
- Tổ chức hiệu quả hoạt động của tổ cộng tác viên thư viện, chú trọng xây dựng và tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường và Hội cha mẹ học sinh nhằm huy động nguồn lực xây dựng và tổ chức các hoạt động thư viện.
- Có lịch cụ thể phục vụ các hoạt động đọc sách, mượn sách của giáo viên, học sinh. Việc đáp ứng tài liệu kĩ năng có thể chuyển theo mô hình các lớp tự quản và trao đổi thông qua tủ sách riêng cho từng lớp.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh; vận động, hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức, cán bộ thư viện thực hiện tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm, ít nhất 1 quý/1 lần.
- Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý cho công tác hoạt động quản lý thư viện. Tăng cường hiệu quả sử dụng hai phòng bộ môn tin học để khai thác thông tin qua mạng một cách thiết thực hiệu quả.
- Tổ chức cho học sinh khai thác các dữ liệu phục vụ bồi dưỡng HSG qua mạng vào các ngày bồi dưỡng theo kế hoạch chuyên môn.
- Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện đúng theo quy định; thực hiện đầy đủ và đúng quy trình các khâu kỹ thuật và nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập và xuất sách khỏi thư viện
- Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, bảo quản thư viện chặt chẽ; đơn giản hoá các thủ tục cho mượn ... để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.
- Cán bộ thư viện cần chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cùng tổ công tác thư viện thực hiện tốt các hoạt động bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tốt các hoạt động và phát huy hiệu quả của thư viện trong giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
- Hình thành mạng lưới cộng tác viên của thư viện để làm tốt công tác phục vụ bạn đọc và bảo quản sách báo, tài liệu. Hàng tháng, định kỳ đánh giá về kết quả hoạt động thư viện nhất là công tác đọc sách các lớp và của giáo viên. Có hình thức để khích lệ việc đọc sách của học sinh.
- Chủ động tăng cường tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện.
- Tổ chức hiệu quả tủ sách và phòng học phục vụ cho nhu cầu đọc sách ở từng đơn vị lớp.
Kế hoạch thời gian:
Tháng Nội dung công việc Thời gian cụ thể Người thực hiện
9/2019 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Kiểm tra đánh giá thực trạng thư viện theo chuẩn.
- Xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn.
- Bổ sung đầu sách và số lượng của từng đầu sách theo quy định, chú trọng cho đối tượng học sinh giỏi, học sinh thi THPTQG 2020 để phục vụ tốt các kỳ thi trong năm học cho giáo viên và học sinh.
- Tăng cường sử dụng phòng thư  viện, phòng máy tính cho cho HS các đội tuyển tự học.
 
+ Theo kế hoạch
 
- Từ 10 -15/9
- Từ 16 -19/9
- Từ 15/9 –  
     30/10
 
  - Theo nhu cầu
 - BPPT
 
 
+ CBTV và BGH 

+ CBTV và Tổ CM,GVBD


 
+ CBTV, Toàn
10/2019 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện. Tăng cường sử dụng phòng thư viện, phòng máy tính cho HS các đội tuyển tự học.
- Kiểm tra đánh giá hồ sơ thư viện theo chuẩn.
- Bố trí sắp xếp thư viện.
- Giới thiệu sách vào tiết chào cờ, HĐNGLL
 
 - Theo nhu cầu
 
 
  • BPPT
  • 01/10 -> 15/11
+ CBTV


 
  + BGH, TV
+ CBTV, Toàn
11/2019 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Kiểm tra đánh giá thực trạng thư viện theo chuẩn.
- Xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn.
- Bổ sung đầu sách và số lượng của từng đầu sách theo quy định, chú trọng cho đối tượng học sinh giỏi, học sinh thi THPTQG 2019 để phục vụ tốt các kỳ thi trong năm học cho giáo viên và học sinh.
- Tăng cường sử dụng phòng thư  viện, phòng máy tính cho cho HS các đội tuyển tự học.
- Giới thiệu sách vào tiết chào cờ, HĐNGLL
- Theo kế hoạch
 
- Từ 10 ->15/11
 
- Từ 16-19/11
- Từ 15/11–  
     30/12
 
 
  - Theo nhu cầu
 
 
+ CBTV và BGH 

+ CBTV và Tổ CM,GVBD


 
+ CBTV, Toàn
12/2019 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách theo chủ đề.
- Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho TV để phục vụ học kỳ 2. Tổ chức xử lý kỹ thuật hồ sơ TV.
- Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách, Báo cáo kết quả hoạt động TV trong học kỳ I theo các chuẩn quy định.
- Giới thiệu sách vào tiết chào cờ, HĐNGLL
- Từ 03-05/12
- Hoàn thành trước 25/12
 
- Chậm nhất 17/01/2019
+ CBTV
 
+ Tổ CM, CBTV 
 


+ CBTV và CTV
 

 
01/2020 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Đề xuất tăng cường đầu sách. Biên soạn thư mục phục vụ công tác dạy-học học kỳ 2.
- Báo cáo đánh giá tình hình xây dựng thư viện đạt chuẩn. Tham mưu họp bàn về tăng cường công tác đọc sách và khai thác tài liệu hiệu quả. công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn.
- Tăng cường sử dụng phòng thư  viện, phòng máy tính cho cho HS các đội tuyển tự học.
- Giới thiệu sách vào tiết chào cờ, HĐNGLL
- Theo ngày quy định
- Từ 17 – 22/01
 
 Từ 25 – 28/01
 
  - Theo nhu cầu
+ CBTV
 
+ Tổ CM
 
 
+ CBTV


 
+ CBTV, Toàn
02/2020 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Tiếp tục đôn đốc kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách, tặng và trao đổi sách giữa các đơn vị lớp, có số liệu thực tế báo cáo từ đội ngũ GVCN.
- Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản tủ sách tự quản tại các lớp.
- Tăng cường sử dụng thư viện, phòng máy tính cho cho HS các đội tuyển tự học.
- Bổ sung sách, tài liệu cho thư viện.
- Giới thiệu sách vào tiết chào cờ, HĐNGLL
- Theo kế hoạch
 
 
 
 - Từ 10-12/02
 
 - Theo nhu cầu
 - Bộ phận liên quan
+ CBTV + Tổ cộng tác
 
 


+ CBTV + BGH
+ CBTV, Toàn
3/2020 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Giới thiệu danh mục sách về chủ đề phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày 8/3 và ngày 26/3.
- Tăng cường sử dụng thư viện, phòng máy tính cho cho HS các đội tuyển tự học.
- Hoàn thiện các tiêu chuẩn đề nghị Sở kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn.
- Giới thiệu sách vào tiết chào cờ, HĐNGLL
- Theo kế hoạch
 
  - Từ 05->07/3
 
  - Theo nhu cầu
+ CBTV
 
 
+ CBTV, Tổ CT
+ CBTV, Toàn
4/2020 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Hướng dẫn sách cho ôn tập kiểm tra cuối năm học (phối hợp với tổ chuyên môn, GVCN, GV bộ môn).    
- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận thư viện trường học theo các chuẩn quy định. 
- Giới thiệu sách vào tiết chào cờ, HĐNGLL
 
 
  - Từ 05->10/5
 
 
  - Từ 16->19/4
CBTV
 
CBTV
 
 
CBTV + BGH
5/2020 - Tổ chức mượn trả sách, tài liệu, báo chí theo lịch; Bảo quản trang thiết bị thư viện.
- Trưng bày và giới thiệu sách viết về Bác Hồ kính yêu.
- Vận động ủng hộ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho Thư viện nhà trường.Thu hồi theo hồ sơ cho mượn. Xử lý kho sách, chuẩn bị cho hội đồng nhà trường kiểm kê, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định. Tổng kết công tác TV trường học (cùng với tổng kết của nhà trường).
- Soát xét báo cáo tình hình diện học sinh được ưu tiên mượn sách (Quan tâm đối tượng HSG khối 12).
- Báo cáo công tác TV trường học năm học 2019 - 2020 về Sở Giáo dục và Đào tạo.
-Theo kế hoạch
 
  - Từ 16->19/5
 
- Từ 15->25/5
 
 
 
  - Từ 18 ->25/5
 
 
- Từ 20->25/5
+ CBTV
 

+ CBTV + GVCN
+ Tổ CT
 
 
 
 
 

+ CBTV
 
  
 + BGH

 
 
 Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDPT (Để báo cáo);
- P. Hiệu trưởng phụ trách;
- Lưu VT.
                                                                                               
                                                                                                Nguyễn Hồng Sơn
 

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thư viện trường

Nguồn tin: THPT Đồng Lộc:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây